Saltar al contenido

Enlace

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a Consellería de Economía, Emprego e Industria, a través da Gain, por medio da Orde do 31 de decembro de 2018 (DOG núm. 21, do 30 de xaneiro de 2019) estableceron as bases reguladoras e convocaron conxuntamente, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas nas universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG), nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema
galego de I+D+i.
Unha vez finalizada a tramitación establecida no artigo 10 da convocatoria para as solicitudes presentadas na modalidade A: grupos de referencia competitiva.

Concedese a axuda de ED431C 2019/16 de Grupo de Referencia Competitiva o grupo gCONS durante as anualidades do 2019-2022

PROPUESTA DE PROYECTO TÉCNICO-Tiempos de amasado

Se anuncia posible proyecto técnico para realización durante el 2017.

Título: Influencia del tiempo de amasado en el comportamiento en fresco (reología) de hormigones reciclados muy fluidos.

Tutores: Belén González Fonteboa y Sindy Seara Paz.

Información adicional en el documento que se adjunta.

PROPUESTA DE PROYECTO TÉCNICO- microhormigones

Se anuncia posible proyecto técnico para realización durante el 2017.

Título: Micro-hormigones modificados con polímeros.Estudio de sus propiedades y proporciones de fabricación para distintas aplicaciones.

Tutores: Javier Eiras López y Sindy Seara Paz.

Información adicional en el documento que se adjunta.