Saltar al contenido

Enlace

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a Consellería de Economía, Emprego e Industria, a través da Gain, por medio da Orde do 31 de decembro de 2018 (DOG núm. 21, do 30 de xaneiro de 2019) estableceron as bases reguladoras e convocaron conxuntamente, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas nas universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG), nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema
galego de I+D+i.
Unha vez finalizada a tramitación establecida no artigo 10 da convocatoria para as solicitudes presentadas na modalidade A: grupos de referencia competitiva.

Concedese a axuda de ED431C 2019/16 de Grupo de Referencia Competitiva o grupo gCONS durante as anualidades do 2019-2022